Hallitus 2024

Trombi ry:n hallitus koostuu 9 opiskelijasta, jotka tiiminä edistävät
Metropolian tradenomiopiskelijoiden opiskeluhyvinvointia, viihtyvyyttä ja etuja.  

ota yhteyttä
Joel Henriksson

Puheenjohtaja

pj@trombiry.fi

Catherine Gallego

Varapuheenjohtaja 

vpj@trombiry.fi

Dani Puukko

Rahastonhoitaja & Häirintäyhdyshenkilö

rahastonhoitaja@trombiry.fi

Ella Nummela

Tapahtumavastaava

tapahtumat@trombiry.fi

Jonna Ahlajoki

Tutorvastaava &
Häirintäyhdyshenkilö

tutor@trombiry.fi
Joonas Porvali

Liikunta- ja kulttuurivastaava

kulttuuri@trombiry.fi

Netta Pikkusaari

Jäsen- & edunvalvontavastaava, Kv-koordinaattori & Häirintäyhdyshenkilö


edunvalvonta@trombiry.fi

Sissel Larinen

Viestintävastaava

viestinta@trombiry.fi
Jonna Tynys

Sidosryhmävastaava

yritysyhteistyo@trombiry.fi

Asiaa koko hallitukselle?

hallitus@trombiry.fi