Tradenomiopiskelijat on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden järjestö, joka toimii Trombi ry:n kattojärjestönä. Tradenomiopiskelijoihin kuuluu yli 14 000 jäsentä ja heillä on 29 jäsenyhdistystä, joista Trombi ry on yksi.

Miksi?

Tradenomiopiskelijat tukevat tradenomiopiskelijoita työelämään valmistautumisessa, auttavat työhön liittyvissä pulmissa ja sparraavat kaikissa uraa ja työtä koskevissa asioissa. He lisäävät tradenomitutkinnon tunnettuutta ja arvostusta. Tradenomien arvostukseen työmarkkinoilla vaikuttaa eniten tradenomien oma ylpeys osaamisestaan. Tradenomiopiskelijat tuovat ilmi tradenomien monipuolista osaamista ja mahdollisuuksia.

 Tradenomi-identiteettiä rakennetaan jo opiskeluaikana yhteisen toiminnan ja tapahtumien kautta sekä varmistamalla, että tradenomiopiskelijat ovat tietoisia kaikista tutkinnon tuomista mahdollisuuksista. He varmistavat, että tradenomiopiskelijoita kohdellaan työelämässä reilusti. Palkkasuositusten ja -neuvonnan avulla he vaikuttavat siihen, että tradenomiopiskelijoiden palkkaus on oikeudenmukaisella tasolla. He auttavat tradenomiopiskelijoita työllistymään
tarjoamalla uravalmennusta ja tietoa uramahdollisuuksista. 

Tradenomiopiskelijat osallistuvat aktiivisesti tradenomikoulutuksen kehittämiseen. Koulutuksen korkea ja tasainen laatu kautta Suomen sekä tradenomien järkevät koulutusmäärät ovat heille tärkeitä edistettäviä teemoja. Näistä huolehtimalla he vaikuttavat tehokkaimmin siihen, että tradenomiopiskelijat valmistuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin työmarkkinoille.

lue lisää